•  
    • utislampa's Social

(สถานะ: โฮมสคูล)

แนะนำตัวเอง
สวัสดีครับ สนใจ hs ครับ ลูกเรียนช้าไม่ทันเพื่อน ดูลูกไปเรียนแล้วสงสารลูก เลยออกจากโรงเรียน ปรึกษาภรรยาบอก มาสอนเองสักปีก่อนแล้วเข้าเรียนใหม่ มาเจอ hs เลยสนใจครับ ...

แนวทางการทำโฮมสคูลของครอบครัว